Milion dzieci modli się na Różańcu

Milion

Już od kilku lat włączamy się w ogólnoświatową Akcję, kiedy to dzieci całego świata modlą się na Różańcu, aby prosić o pokój. My spotykamy się w kościele 18 października o godz. 11.00