Rekrutacja

Zapraszamy do grup tradycyjnych lub Montessori. 

Karta Zgłoszenia na obecny rok szkolny 2023/2024 do pobrania tutaj.

Karta Zgłoszenia na rok szkolny 2024/2025 do pobrania tutaj.

Służymy informacjami o każdej z tych grup, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją i pracownikami (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - 885 555 375).

Informacja dla zgłaszających dzieci z Ukrainy - zapisując dziecko należy dostarczyć do Przedszkola:

- świadectwo urodzenia dziecka

- numer PESEL (jeżeli jest)

- xero paszportu dziecka lub rodzica

- kartę zgłoszenia do przedszkola (konieczne informacje: aktualny adres pobytu, imiona i nazwiska rodziców, telefon do rodzica i telefon do polskiego opiekuna w miejscu zamieszkania, od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola,  choroby dziecka)

Інформація про реєстрацію дітей з України 
при зарахуванні дитини необхідно доставити її до садочка:

- свідоцтво про народження дитини

- номер PESEL (якщо є)

- ксеро паспорта дитини або батьків

- реєстраційна картка дитячого садка (необхідна інформація: поточна адреса перебування, 
імена та прізвища батьків, номер телефону одного з батьків 
та номер телефону опікуна поляка за місцем проживання, 
з моменту, коли дитина відвідуватиме садок, хвороба дитини)

Aby wypisać dziecko uczęszczające do naszego Przedszkola należy wypełnić i dostarczyć Oświadczenie o rezygnacji.