Rok szkolny 2021/2022

Informacje dla rodziców

 1. Godziny pracy przedszkola 7:30 – 16:30 do odwołania
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przy głównych drzwiach przedszkola.
 3. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30, potem brama będzie zamknięta.
 4. Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być bezwzględnie zdrowe (bez oznak przeziębienia , chorób zakaźnych, kataru, kaszlu, temperatury).

Jeśli u dziecka pojawią się objawy infekcji i/lub temperatura powyżej 37,2  będziemy informować rodziców telefonicznie.

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, dziecko pozostaje w domu!!!
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą być zdrowe.  Pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego  1,5m od innych osób przybywających do placówki.
 3. W godzinach 7:30-8:00 i 16:00-16:30 dzieci będą przebywać na tzw. zbiorówce w specjalnie do tego przygotowanym miejscu.
 4. W ciągu dnia i na placu zabaw grupy będą przebywały oddzielnie.
 5. Obowiązuje zakaz wycieczek i wyjść poza teren przedszkolny.
 6. Dziecko pierwszego dnia przynosi: buty na zmianę, worek z ubraniami na zmianę, worek ze strojem na gimnastykę, szczoteczkę do zębów i pastę (wszystko podpisane). Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zajęcia dodatkowe zawieszone do odwołania z wyjątkiem (logopedii, j. angielskiego, rytmiki, katechezy i gimnastyki korekcyjnej).
 8. Konsultacje indywidualne z rodzicami będą się odbywać w dotychczasowej formie po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu z nauczycielem z danej  grupy.