Święta Rodzina oczami moich najbliższych

sw rodzina

Z okazji zbliżającego się Patronalnego Święta naszego Przedszkola zapraszamy wszystkich do wykonania pracy plastycznej / technicznej dowolną techniką na temat "Święta Rodzina oczami moich najbliższych". Prace zostaną zaprezentowane w formie przeglądu podczas uroczystej Mszy Świętej 9 stycznia 2022 r o godzinie 13:00. 

Prace prosimy przynosić do 05. 01. 2022 r. do przedszkola. 

Serdecznie zapraszamy.