Terapia ręki

Terapię ręki prowadzi pani T. Będkowska. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, poza tym prowadzona jest terapia ręki profilaktycznie w każdej z grup.